Coaching Partner voor bedrijven

Investeren in menselijk kapitaal

Waarom? Omdat mensen nu eenmaal de kostbare grondstof zijn voor uw zaak of bedrijf. Machines vragen onderhoud en upgrades om goed te blijven draaien, mensen vragen erkenning en groeikansen om gemotiveerd te blijven werken. En dat is de investering waard. U kan op Alma Coaching beroep als Coaching Partner voor uw organisatie of bedrijf indien u wil inzetten op uw menselijk kapitaal. Bijvoorbeeld:

 • een medewerker loopt vast in zijn takenpakket en is niet langer gemotiveerd
 • de leidinggevende is een expert in het product maar mist people management vaardigheden
 • het bedrijf staat voor een economisch moeilijke periode en wil preventief ondersteuning bieden aan cruciale sleutelposities via coaching
 • een medewerker staat onder enorme druk en dreigt uit te vallen
 • de leidinggevende loopt vast op enkele medewerkers in zijn team en is vragende partij voor neutrale feedback
 • de HR business partner is op zoek naar een coach voor een intern loopbaan coaching traject
 • een aantal medewerkers is langdurig afwezig wegens burnout, hoe gaat we hiermee om?
 • de zaakvoerder van een klein bedrijfje heeft nood aan een sparring partner
 • het bedrijf staat voor een belangrijke transitie en wenst begeleiding via coaching

Alma Coaching biedt individuele coaching trajecten op maat van uw bedrijf of organisatie zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden. Kiest u voor Alma Coaching als Coaching Partner, dan kiest u voor groei en mogelijkheden in de toekomst en een gedragen coaching traject vanuit positieve intenties naar uw medewerker(s) en/of leidinggevende(n). Een coaching bestaat minimaal uit:

 • een intake met de opdrachtgever(s)
 • een kennismaking met de coachee
 • 3 individuele sessies van 1u3O
 • een afrondingsgesprek met de coachee
 • een terugkoppelingsmoment met de opdrachtgever(s)

Indien uw vraag meerdere sessies vereist, wordt dit in onderling overleg met de opdrachtgever en in samenspraak met de coachee beslist. Verder is er ook de optie om een verslag op te vragen alsook een telefonisch nazorggesprek tegen vergoeding.

Indien u gebruik wil maken van een coachingtraject als KMO, kan u tot 40% korting krijgen via de KMO-portefeuille. Alma Coaching is een erkend dienstverlener.

logo kmo

 

Coaching Partner van PULSO

Alma Coaching is al meer dan 7 jaar Coaching Partner van PULSO (cf. fusie van ISW Limits en Eupora) die beroep doet op Alma Coaching in het kader van het Employee Assistance Program (EAP) en het coachen van leidinggevenden (Management Support). Alma Coaching heeft ondertussen een ruime ervaring opgebouwd over verschillende sectoren heen: van organisaties in de gezondheidszorg tot bedrijven in de financiële sector.