Welkom

Welkom, fijn dat je Alma Coaching gevonden hebt. Hopelijk vind je hier wat je zoekt. Alma Coaching staat voor coachen met hart en ziel, met je hele wezen. 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Wanneer je een coaching aanvraagt, ben je bereid om te kijken naar jezelf, jouw mooie kanten maar ook je minder mooie, je schaduwkanten. Bij Alma Coaching spiegelen we beide zodat een duurzaam groeiproces op gang komt, van binnenuit. Zo kom je in verbinding met jezelf, je innerlijke kracht en je talenten om de uitdagingen in werk en leven te durven aangaan.

De coach neemt hierin de rol van trouwe bondgenoot van het innerlijk proces. De coach bewaakt het pad, ondersteunt de persoonlijke groei en beweegt mee op de stroom met een diep respect voor ieders beperkingen en mogelijkheden.

Alma Coaching wenst op haar beurt een weerspiegeling te zijn van ongekende behoeftes in onze samenleving. Via haar aanbod wil ze een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke groeiprocessen naar een harmonieuze vorm van samenleven.

De moeite waard

Bij Alma Coaching streven we naar een kwaliteitsvolle en waardige begeleiding op maat van iedere unieke persoon.  Het aanbod van Alma Coaching vertrekt vanuit Empathie voor ieders persoonlijk verhaal en Waardering voor de inzet in het verleden en tijdens het traject. Daarnaast hecht Alma Coaching in haar aanbod veel belang aan Creativiteit en werkt ze vanuit een gezonde portie EigenWijsheid.

Inspiratiebronnen

Alma Coaching vindt haar inspiratie in het contextueel en systeem-fenomenologisch gedachtegoed. Ze vertaalt deze denkkaders in haar werking door de erfenis uit het verleden, de innerlijke rijkdom en armoede die meegegeven wordt vanuit het gezin en de bredere familie te integreren in het coaching traject. Methodieken die hun oorsprong vinden binnen dit kader worden creatief en visueel ingezet met als doel personen terug in hun kracht te brengen, dicht bij zichzelf en mogelijkheden in de toekomst zichtbaar te maken.

Daarnaast haalt Alma Coaching ook inspiratie uit het meer spirituele gedachtegoed. Tijdens een coachingtraject gaat de coach mee op pad naar de persoonlijke bron van inspiratie en energie, naar de eigen kern van iedere unieke persoon. In dit groeiproces wordt men gestimuleerd om vanuit deze kern in leven en loopbaan keuzes te maken die afgestemd zijn op eigen talenten, eigen mogelijkheden en ieders unieke levensopdracht. Gesprekstechnieken en andere relevante methodieken worden vervolgens ingezet op maat en ter ondersteuning van dit groeiproces.

En verder vindt Alma Coaching ook inspiratie in het dagdagelijkse leven, kleine en grote gebeurtenissen, … in ieder coaching traject en in iedere authentieke ontmoeting met de ander…

shinto

‘In de Japanse tuin in Hasselt staat er een Shinto tempel met een spiegel als symbool voor wijsheid.’